Donate cho streamer lồn nhẫn hứn rồi gạ chịch Guo TongTong, lông đen mịn rất dày và rất nhiều, lòa xòa phủ xuống thành một lớp đến nỗi nguyên cả bàn tay thanh niên cũng không che kín hết nổi, thanh niên rất lấy làm lạ nhưng rồi nó tự nhủ là trong cuộc đời này, chắc là mỗi người mỗi khác, vlxx không ai giống ai đâu, Bây giờ, nếu có ai đó muốn vào bên trong căn chòi rẫy nhà thằng thanh niên để ăn trộm thì thật là dễ dàng vì giống như những căn chòi khác, ở đây cũng chẳng có cửa nẻo…